Kopīgs mērķis ar JKU Linz

by | Apr 3, 2017

Teorija un prakse sinerģijā — sadarbība starp TD Trusted Decisions un Informācijas sistēmu institūtu — Informācijas inženierija JKU Linz

“Cik daudz teorijas var prasīt praksei, cik teorijai vajag prakses?” Vai jautājums par to, kurš universitātes profesors Frīdrihs Roitmairs bija un ir dzīves jautājums līdz viņa aiziešanai pensijā 2015. gada rudenī. Konsekventa šīs tēmas izpēte radīja auglīgu augsni, uz kuras sākās, turpina attīstīties un plaukt sadarbība starp TD Trusted Decisions GmbH un Biznesa informātikas un informācijas inženierijas institūtu Lincas Johannesa Keplera universitātē. Vai teorija un prakse ir kooperatīva konstrukcija, kas rada sinerģiju un darbojas simbiotiski, vai drīzāk tā ir dualitāte, ko raksturo spriedzes zonas?

Tas neapšaubāmi ir filozofisks jautājums, kas neļauj sniegt vispārinātu atbildi. Bet – un tas mūs tuvina sadarbības motivācijai – tas ir jautājums, kas prasa diskusiju. Diskurss, kas veidojis un virzījis sadarbības projektus kopš TD Trusted Decisions GmbH pirmā stratēģijas semināra.

Sadarbības mērķis tika identificēts kā atbilde uz jautājumu, kā IT visās tās formās un stratēģiskajā ievirzē var vislabāk atbalstīt uzņēmumus to lēmumu pieņemšanas situācijās un to pamatnosacījumos. Šeit joprojām ir daudz attīstības jomu, īpaši lielākos uzņēmumos, tāpēc priekšmeta joma ir ārkārtīgi aktuāla. Zinātniski pamatota atbilde prasa arī metodoloģisku stingrību. Kopš 2015. gada vasaras institūts strādā pie vairākiem pētniecības projektiem, kuriem kopumā būtu jāsniedz ieguldījums zināšanu apguvē šajā jomā. Pētnieciskie, kvalitatīvie pētījumi veido pamatu plašākiem kvantitatīviem pētījumiem, tiek veidotas un novērtētas koncepcijas un prototipi un iegūti modeļi. Arī biznesa informātikas studenti no Lincas šajos pētniecības projektos konsekventi sniedz savas īpašās zināšanas, radošumu, konsekvenci un neatlaidību, kā arī objektivitāti. Tie bieži paver jaunas perspektīvas un diferencētas perspektīvas par procesiem un metodēm, kas ir iedibinātas teorijā un praksē. Uz ievadā minētā diskursa fona no rezultātiem konsekventi tiek vadītas divas perspektīvas: No vienas puses, prakses perspektīva, kas dod iespēju institūtam empīriski apšaubīt zinātnē izstrādātās un iedibinātās teorijas, modeļus vai metodes, tās izvērtēt un, ja nepieciešams, paplašināt vai pielāgot. Darbības, kas ir būtiskas biznesa informātikas reālajām, formālajām un inženiertehniskajām prasībām. Savukārt zinātnes perspektīva, kas ļauj praksē iepazīt, analizēt un pielietot jaunākās teorijas, modeļus un metodes un sadarbībā ar klientiem tos tālāk attīstīt operatīvajā pielietojumā. Darbības, kurām TD Trusted Decisions GmbH ir stratēģiski apņēmusies un kas sniedz būtisku ieguldījumu izcilībā un unikālā pozīcijā, kā arī klientiem. Perspektīvu atziņas ieplūst cikliskā diskusiju procesā, kas ir pamats jauniem pētniecības projektiem.

Savstarpējā apņemšanās īstenot sinerģisku pētniecības procesu, TD Trusted Decisions GmbH apņemšanās turpināt metodisko attīstību un prakses zinātnisko pamatojumu, kā arī institūta apņemšanās nodrošināt zinātniskā darba atbilstību un rezultātu publicēšanu oficiālā sadarbības līguma pamatā šobrīd starp jauno institūta vadītāju, universitātes profesoru Stefanu Kohu un TD Trusted Decisions GmbH vadību.

Deivids Rūkels un prof. Stefans Kohs

Jūs varētu arī interesēt šis.

Active Intelligence – vienmēr uz laika pulsa viļņa

Active Intelligence – vienmēr uz laika pulsa viļņa

Izkropļojumi – kā uztveres kļūdas apdraud panākumus

Izkropļojumi – kā uztveres kļūdas apdraud panākumus

Lēmumu pieņemšanas nākotne – Epizode: KARSTIE NOLĒMUMI –

Lēmumu pieņemšanas nākotne – Epizode: KARSTIE NOLĒMUMI –

Automatizācija kontrollingā: veiksmes faktors vai klupšanas akmens uzņēmumiem?

Automatizācija kontrollingā: veiksmes faktors vai klupšanas akmens uzņēmumiem?

Sign up for our newsletter.

 

Get the latest information for your management and controlling, about our events and trainings, about product and partner news and much more.

Thank you. Please check your emails to confirm the registration.