Digitālā uzņēmuma vadība

by | Dec 7, 2017

Daudzas pēdējo gadu tendences ir saistītas ar digitalizāciju. “Korporatīvās vadības māksla” līdz šim ir atstāta novārtā. Laiks pagrieziena punktam.

Nekad agrāk uzņēmumam nav bijis tik daudz datu, informācijas un milzīgu zināšanu kā šodien. Ražošana, finanses, pārdošana un atbalsts ir saistīti ar ERP sistēmu starpniecību, tirgus analīze un informācija internetā ir pieejama ikvienam, un ģeogrāfiskā informācija ir pieejama digitāli. Galu galā vadītājam ir jābūt vienā sistēmā pieejamām zināšanām, lai viņš varētu veikt savu pamatuzdevumu: pieņemt nākamo labo uzņēmuma lēmumu. Bet kā šobrīd ir ar vadības atbalstu?

Izaicinājums

Dati tiek pārpilnībā nodoti lēmumu pieņēmējiem, izmantojot tā sauktās “BI sistēmas”. Līdz ar to digitālais darbs jau ir paveikts. Lielākajā daļā uzņēmumu “Master Excel” valda – ja vispār. Pārējā informācija par lēmumu nonāk nestrukturēta programmā Word, PowerPoint, e-pastos vai vienkārši uz papīra.

Pārvaldībā ir svarīgi atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem “nospiežot pogu”:

 • Kādi ir stratēģiskie virzieni, kuru pamatā ir korporatīvā vīzija?
 • Kurai stratēģijai kalpo katrs pieņemtais lēmums/pasākums?
 • Vai budžets tiešām saprotami atspoguļo visu nākamā finanšu gada pasākumu summu? Vai es saņemu skaidrojumu kā noviržu analīzi, kurai man kā vadītājam ir jāuzticas, vai arī ir kāds vienots satura ietvars, ko varu izmantot, lai izprastu izmaiņas? Vai jauns pēdējā brīža notikums automātiski koriģē budžetu, vai arī es palaidu garām iespēju, jo budžets ir fiksēts kā vienkāršs skaitlis?
 • Vai man ir PIEMĒROTS skatījums uz sava pašreizējā uzņēmuma darbību, nevis pārslogotu datu kapsētu? Vai arī man ir integrēts skatījums uz visām uzņēmuma zināšanām un informāciju, kas man ļaus pieņemt nākamo labo lēmumu?
 • Vai es zinu kopīgas pārvaldības organizatoriskos pīlārus – vispārēju vadības procesu?
 • Vai es zinu iepriekš katrai tikšanās reizei nepieciešamo informāciju un, galvenais, nepieciešamās informācijas sakarības? Vai es zinu, kāds ir diskusijas statuss par lēmumiem, kas jāpieņem pirms tikšanās – ja neskaita e-pastus, kas ir tikai informācijai?
 • Vai man ir skaidrs priekšstats par uzņēmumā veikto pasākumu kopumu un to pašreizējo statusu?

Ja tikai uz vienu no šiem jautājumiem atbild nē, ir jārīkojas, jo zūd nepieciešamais pārskats par uzņēmumu.

Digitālo iespēju konkrēta īstenošana

Nākamais būtiskais solis ir uzņēmuma digitālā vadība. Ar to ir saistīti šādi kritēriji.

 • “Vadības zināšanu” iegūšana un apstrāde digitālā un strukturētā veidā tieši vadības sistēmā. Prom no stratēģiskiem pasākumiem PowerPoint slaidā uz datu bāzē balstītu katra stratēģiskā paziņojuma un pasākuma ierakstu.
 • Pilnīgs skatījums uz pašreizējo stratēģijas statusu, izmantojot piemērotus un savstarpēji saskaņotus galvenos rādītājus un agrīnos rādītājus, kā arī strukturētu stratēģijas izsekošanas integrāciju vadības procesā.
 • Stratēģiskā skatījuma integrācija integrētā operatīvā BI lēmumu sistēmā ar sabalansētu uzņēmuma darbības rādītāju pārskatu à la Balanced Score Card.
 • Elektroniski izsekojams process visu pasākumu un cerību iekļaušanai plānošanā. Procesa izveide, lai veiktu izmaiņas manas plānošanas stūrakmeņu skaitļos.
 • Nepārtraukta stratēģijas sasaiste ar visiem darba kārtības jautājumiem un pasākumiem no lēmumu pieņemšanas sanāksmēm.
 • Prom ar WORD protokoliem! Ar vairāk nekā 20 sanāksmēm mēnesī labākais, ko varu darīt, ir iegūt iepriekšējo informāciju nākamajā sanāksmē. Žurnāli ir jāreģistrē vadības sadarbības sistēmā. Darba kārtības jautājumu un visu pasākumu summa dažādās sanāksmēs, t.sk. statusam jābūt pieejamam “nospiežot pogu”.

Izmantojiet visu potenciālu

Tātad, kāds ir digitālās korporatīvās vadības pamats?

 • Elektroniski nodrošinātas, kartētas attiecības starp stratēģiski taktisko un operatīvo skatījumu uz uzņēmumu.
 • Korporatīvo lēmumu pieņemšanas procesu iegulšana centrālajā darbplūsmas sistēmā.
 • Centrālais, saprotams skatījums uz attiecībām starp uzņēmuma galvenajiem rādītājiem un uzņēmuma lēmumiem.
 • Galīgā finanšu plānošana izriet no būtiskiem pasākumiem, nevis otrādi.
 • Automātisks scenārija attēlojums iespējamai uzņēmuma situācijai pēc izmantotas iespējas vai jauna riska.
 • Saprotams skatījums uz lēmumu pieņemšanas procesu t.sk. Diskusijas, ieteikumi un iespējamie scenāriji.

Šobrīd, provokatīvi izsakoties, gandrīz visi uzņēmumi šajā ziņā ir neefektīvi pozicionēti. Savlaicīga turpmāka attīstība uz digitāli kontrolētu uzņēmumu ir izšķiroša stratēģiskā priekšrocība un iespēja palielināt efektivitāti un lietderību.

Lai varētu veikt izmaiņas digitāli kontrolētā uzņēmumā, TD Trusted Decisions nodrošina nepieciešamo vispārējo kompetenci. Jo tikai organizatorisku, procesuālu un IT-tehnisku konsultāciju un ieviešanas prasmju kombinācija ir piemērota uzņēmuma “digitālās piemērotības” paaugstināšanai.

Jūs varētu arī interesēt šis.

Active Intelligence – vienmēr uz laika pulsa viļņa

Active Intelligence – vienmēr uz laika pulsa viļņa

Izkropļojumi – kā uztveres kļūdas apdraud panākumus

Izkropļojumi – kā uztveres kļūdas apdraud panākumus

Lēmumu pieņemšanas nākotne – Epizode: KARSTIE NOLĒMUMI –

Lēmumu pieņemšanas nākotne – Epizode: KARSTIE NOLĒMUMI –

Automatizācija kontrollingā: veiksmes faktors vai klupšanas akmens uzņēmumiem?

Automatizācija kontrollingā: veiksmes faktors vai klupšanas akmens uzņēmumiem?

Sign up for our newsletter.

 

Get the latest information for your management and controlling, about our events and trainings, about product and partner news and much more.

Thank you. Please check your emails to confirm the registration.