Zarnu lēmumu izplatīšana un pieņemšana vadībā

Intuitīvi lēmumi ir daļa no ikdienas biznesa dzīves. Un tomēr vadībā viņi bieži tiek skatīti kritiski.

Lēmumi tiek pieņemti racionāli kā galvas lēmumi vai intuitīvi kā iekšēji lēmumi. Tas attiecas arī uz lēmumiem uzņēmumos. Tomēr tur intuitīvi lēmumi bieži tiek skatīti kritiski, jo nav uz faktiem balstīta pamata. No šī motīva 2016. gadā radās pētnieciskā sadarbība starp Lincas Informācijas sistēmu un informācijas inženierijas institūtu un TD Trusted Decisions GmbH. Kopā mēs strādājam pie pētniecības projekta: zarnu lēmumu atpazīšana un padarīšana tos redzamus, kā arī zarnu lēmumu kvalitātes mērīšana.

Mūsu publikācijā Springer Verlag žurnālā “HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik – Issue 4/2018” varat lasīt vairāk par empīrisko pētījumu.

Lejupielādējiet rakstu šeit bez maksas.

Melden Sie sich für unseren Newsletter an.

 

Wir sorgen dafür, dass Sie unsere aktuellen Tipps im Management und Controlling kennen.

Vielen Dank. Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mails, um die Anmeldung zu bestätigen.