Ko nozīmē datu lietotprasme?

Datu lietotprasme ir spēja iegūt, apstrādāt un izmantot informāciju. Tā ir būtiska prasme, kas kļūst aizvien svarīgāka, jo pasaule kļūst aizvien vairāk orientēta uz datiem.

Datu lietotprasme ietver dažādas sastāvdaļas, piemēram, tehniskās prasmes, kritisko domāšanu un problēmu risināšanas prasmes. Lai veiksmīgi strādātu ar datiem, cilvēkiem ir jāspēj tos iegūt, apstrādāt un interpretēt. Viņiem arī jāspēj identificēt un risināt ar datiem saistītas problēmas.

Datu lietotprasme ir būtiska prasme skolēniem, kuri dzīvos un strādās digitalizētā pasaulē. Daudzās profesionālajās jomās arvien svarīgākas kļūst spējas strādāt ar datiem. Tāpēc studentiem šī kompetence ir jāapgūst un jāattīsta.

Uzziniet vairāk par mūsu pakalpojumiem.

Sign up for our newsletter.

 

Get the latest information for your management and controlling, about our events and trainings, about product and partner news and much more.

Thank you. Please check your emails to confirm the registration.