Kas ir EFQM modelis?

EFQM ir Eiropas Kvalitātes vadības foruma (EFQM) izstrādāts uzņēmējdarbības rezultātu uzlabošanas modelis. Eiropā to plaši izmanto lieli un vidēji lieli uzņēmumi, kā arī sabiedriskās organizācijas.
Modeļa pamatā ir “izcilas” organizācijas princips, un tajā aprakstīti deviņi kritēriji, kas nepieciešami, lai veiksmīgi īstenotu uz izcilību orientētu domāšanu un rīcību. Šie kritēriji ir šādi:

  • Vadība
  • stratēģija
  • Cilvēki
  • Partnerības un resursi
  • Procesi, produkti un pakalpojumi
  • Klientu apmierinātība
  • Darbinieku apmierinātība
  • Sociālā atbildība
  • Rezultāti

Uzziniet vairāk par mūsu pakalpojumiem.

Sign up for our newsletter.

 

Get the latest information for your management and controlling, about our events and trainings, about product and partner news and much more.

Thank you. Please check your emails to confirm the registration.