Finanšu plānošana

Kas ir finanšu plānošana

Finanšu plānošana ir sistemātiska visu uzņēmuma finanšu darbību analīze, novērtēšana un kontrole, lai uzlabotu finanšu stāvokli. Tas ietver finansējuma vajadzību noteikšanu, līdzekļu avotu un kanālu definēšanu, līdzekļu piešķiršanu atbilstoši mērķiem, kā arī plānoto un faktisko vērtību salīdzināšanu. Finanšu plānošanas mērķis ir rast optimālus risinājumus esošām vai nākotnes problēmām, izmantojot finanšu resursus.

Uzziniet vairāk par mūsu pakalpojumiem.

Sign up for our newsletter.

 

Get the latest information for your management and controlling, about our events and trainings, about product and partner news and much more.

Thank you. Please check your emails to confirm the registration.