Integrēta korporatīvā plānošana

Kas ir integrētā korporatīvā plānošana

Integrētā uzņēmējdarbības plānošana (IUP) ir plānošanas pieeja, kas uzņēmējdarbības aktivitātes aplūko integrēti. Šī pieeja paredz, ka uzņēmējdarbības aktivitātes ir savstarpēji atkarīgas un tāpēc tās ir jāņem vērā integrētā plānošanas procesā.

Tāpēc IUP mērķis ir sasaistīt un koordinēt dažādas uzņēmuma plānošanas struktūrvienības (piemēram, mārketinga, ražošanas, finanšu). Šīs integrācijas mērķis ir nodrošināt, ka uzņēmuma dažādās plānošanas struktūrvienības ir savstarpēji saskaņotas un ka netiek pieļautas plānošanas kļūdas.

Vēl viens būtisks IUP aspekts ir uzņēmuma kā veseluma apsvēršana. Tas nozīmē, ka plānošanā tiek ņemti vērā ne tikai atsevišķi departamenti vai uzņēmējdarbības jomas, bet arī uzņēmums kopumā. Tas ļauj uzņēmumam plānošanā iekļaut arī ārējos faktorus (piemēram, ekonomiku) un tādējādi padarīt uzņēmuma plānošanu vēl elastīgāku un pielāgojamāku.

Integrētā uzņēmējdarbības plānošana ir ļoti elastīga un pielāgojama plānošanas pieeja, kas aplūko uzņēmumu kopumā. Dažādu plānošanas vienību integrācijai būtu jānodrošina, ka netiek pieļautas plānošanas kļūdas.

Uzziniet vairāk par mūsu pakalpojumiem.

Sign up for our newsletter.

 

Get the latest information for your management and controlling, about our events and trainings, about product and partner news and much more.

Thank you. Please check your emails to confirm the registration.