Izmaksu kontrole

Kas ir izmaksu kontrole?

Izmaksu kontrole ir sistemātiska uzņēmuma izmaksu uzraudzība, vadīšana un ietekmēšana. Tiek nošķirti dažādi izmaksu veidi: materiālu izmaksas, personāla izmaksas, aizņēmumu izmaksas un citas izdevumu izmaksas. Izmaksu kontroles mērķis ir nodrošināt optimālu izmaksu taisnīgumu un sadalījumu uzņēmumā un tādējādi saglabāt vai uzlabot uzņēmuma konkurētspēju. Efektīvai kontroles sistēmai jāspēj noteikt pat vismazākās novirzes no plānotā mērķa un veikt attiecīgus pasākumus.

Uzziniet vairāk par mūsu pakalpojumiem.

Sign up for our newsletter.

 

Get the latest information for your management and controlling, about our events and trainings, about product and partner news and much more.

Thank you. Please check your emails to confirm the registration.