Pieeja no apakšas uz augšu

Kāda ir augšupējā pieeja?

Uzņēmumam ir jāstrādā dinamiskā vidē, un bieži vien tam ir jārēķinās ar neparedzamām norisēm un izmaiņām. Lai risinātu šos izaicinājumus, ir nepieciešama efektīva visu uzņēmuma procesu plānošana un kontrole. Viena no iespējām ir augšupējā plānošanas pieeja. Tā ir pieeja, kas attīsta vispārējo plānošanu, sākot no organizācijas pamatprocesiem vai daļējiem procesiem. Atšķirībā no lejupējas pieejas, kad plānošanu nosaka uzņēmuma vadība, augšupējā pieeja ir vērsta uz decentralizētu plānošanu. Mērķis ir iesaistīt visus uzņēmuma līmeņus un tādējādi panākt lielāku atbalstu un labāku realitātes ievērošanu. Turpmākajā tekstā ir sīkāk izskaidrotas plānošanas pieejas “no apakšas uz augšu” iezīmes, priekšrocības un trūkumi, kā arī tās piemērošanas jomas.

Plānošanas pieejas “no apakšas uz augšu” iezīmes

Plānošanas pieejas “no apakšas uz augšu” galvenā iezīme ir koncentrēšanās uz atsevišķiem procesiem. Šeit procesi tiek sadalīti mazākās, vieglāk pārvaldāmās vienībās un analizēti. Tādējādi ir vieglāk noteikt vājās vietas un optimizācijas potenciālu. Pēc tam apakšprocesi tiek apvienoti kopējā procesā. Tas ir iteratīvs process, kurā plānošana tiek regulāri pārskatīta un koriģēta. Turklāt plānošana ir decentralizēta, kas nozīmē, ka plānošanas procesā ir iesaistīti visi organizācijas līmeņi. Tas veicinās lielāku pieņemšanu un labāku plānošanas īstenošanu.

Plānošanas pieejas “no apakšas uz augšu” priekšrocības

Viena no plānošanas pieejas “no apakšas uz augšu” priekšrocībām ir tā, ka tā ļauj labāk ņemt vērā realitāti. Tā kā plānošana balstās uz atsevišķiem procesiem, tiek ņemti vērā arī uzņēmuma faktiskie procesi. Turklāt decentralizētā plānošana veicina lielāku darbinieku atbalstu, jo viņi ir aktīvi iesaistīti plānošanas procesā. Pieeja “no apakšas uz augšu” nodrošina arī lielāku elastību un pielāgošanās spēju. Iteratīvā pieeja nozīmē, ka plānošanu var ātri pielāgot jaunām prasībām. Optimizācijas procesu īstenošanu atvieglo arī neliela mēroga analīze.

Plānošanas no apakšas uz augšu pieejas trūkumi

Tomēr ir arī trūkumi, kas saistīti ar plānošanas pieeju “no apakšas uz augšu”. Plānošanas process ir laikietilpīgāks nekā citu pieeju gadījumā, jo analīze ir neliela mēroga un plānošana ir decentralizēta. Turklāt daudzo apakšprocesu dēļ plānošana var kļūt neskaidra un nepārredzama. Arī koordinācija starp dažādiem līmeņiem var būt problemātiska, un var būt grūti izstrādāt un īstenot vienotu stratēģiju. Tāpēc, lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu plānošanu, var būt nepieciešams augšupēju pieeju papildināt ar lejupēju pieeju.

Plānošanas pieejas “no apakšas uz augšu” piemērošanas jomas

Plānošanas pieeja “no apakšas uz augšu” tiek izmantota dažādās organizācijas attīstības jomās. Piemēram, to var izmantot procesu optimizācijai. Analizējot atsevišķus procesus un apvienojot tos kopējā procesā, var noteikt un uzlabot vājās vietas. Pieeju “no apakšas uz augšu” var piemērot arī projektu vadībā, jo tā ļauj labāk pieņemt un iesaistīt iesaistītos darbiniekus. Turklāt šī pieeja ir piemērota cilvēkresursu attīstībai, jo darbinieki tiek aktīvi iesaistīti plānošanas procesā, tādējādi var panākt augstāku identifikācijas un motivācijas līmeni.

Uzziniet vairāk par mūsu pakalpojumiem.

Sign up for our newsletter.

 

Get the latest information for your management and controlling, about our events and trainings, about product and partner news and much more.

Thank you. Please check your emails to confirm the registration.