Ieguldījumu kontrole

Kas ir ieguldījumu kontrole?

Risku pārvaldība ir visaptveroša riska novērtēšanas, identificēšanas, kontroles un paziņošanas metode. Tā ir veiksmīgas uzņēmuma stratēģiskās plānošanas un vadības sastāvdaļa. Efektīva riska pārvaldība palīdz uzņēmumam nodrošināt tā mērķu sasniegšanu un mazināt vai novērst iespējamos draudus panākumiem. Riska pārvaldība ir paredzēta, lai palīdzētu pieņemt pareizus lēmumus nenoteiktības apstākļos. Riska optimizēti lēmumu pieņemšanas procesi ļauj uzņēmumam saglabāt savu uzņēmējdarbību bez traucējumiem vai ātrāk atjaunot to pēc zaudējumiem. Tajā pašā laikā tiek samazinātas pašas riska pārvaldības izmaksas.

Uzziniet vairāk par mūsu pakalpojumiem.

Sign up for our newsletter.

 

Get the latest information for your management and controlling, about our events and trainings, about product and partner news and much more.

Thank you. Please check your emails to confirm the registration.