LinkedIn Xing Facebook Instagram

Uz datiem orientēts uzņēmums

Kas ir uz datiem balstīts uzņēmums?

Uz datiem balstīta organizācija ir tāda, kas pieņem lēmumus, pamatojoties uz datiem, nevis paļaujas uz intuīciju vai nojautām. Šāda pieeja var palīdzēt uzņēmumiem kļūt efektīvākiem un lietderīgākiem un uzlabot lēmumu pieņemšanu.

Ir vairāki datu vākšanas veidi, tostarp aptaujas, klientu atsauksmes un sociālo plašsaziņas līdzekļu dati. Kad šie dati ir iegūti, tie jāanalizē, lai noteiktu tendences un modeļus. Šī analīze var palīdzēt jums pieņemt labākus lēmumus par savu uzņēmumu, piemēram, par to, kur ieguldīt resursus vai kā uzlabot savus produktus un pakalpojumus.

Uz datiem balstītas organizācijas priekšrocības ir labāka lēmumu pieņemšana, lielāka efektivitāte un labāka izpratne par klientiem. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka datus nedrīkst izmantot akli - lai interpretētu datus un pieņemtu lēmumus, jums joprojām ir jāizmanto savs vērtējums un pieredze.

Tas varētu jūs arī interesēt

Uzziniet vairāk par mūsu pakalpojumiem