Ko nozīmē veiklība?

Arvien vairāk uzņēmumu izmanto elastīgu metodi, lai ātrāk un elastīgāk reaģētu uz tirgus prasībām. Bet kas īsti ir veiklība un kādas ir tās priekšrocības? Uzņēmējdarbības kontekstā veiklība ir uzņēmuma spēja ātri reaģēt uz pārmaiņām. Tas ietver gatavību pielāgot procesus un struktūras, lai ātrāk reaģētu uz jauniem izaicinājumiem.

Elastīgā uzņēmumā galvenā uzmanība tiek pievērsta klientu vajadzībām. Organizācija ir vērsta uz to, lai pēc iespējas ātrāk reaģētu uz pārmaiņām un piedāvātu jaunus produktus vai pakalpojumus.

Uzņēmējdarbības kontekstā veiklība nenozīmē, ka viss ir nepārtrauktā kustībā vai ka kaut kas nepārtraukti mainās. Drīzāk runa ir par spēju attīstīšanu ātri reaģēt uz pārmaiņām un atrast jaunus veidus, kā labāk apmierināt klientu vajadzības.

Uzziniet vairāk par mūsu pakalpojumiem.

Sign up for our newsletter.

 

Get the latest information for your management and controlling, about our events and trainings, about product and partner news and much more.

Thank you. Please check your emails to confirm the registration.