ERP

ERP nozīmē “Enterprise Resource Planning“, kas vācu valodā nozīmē “Unternehmensressourcenplanung”. Tas ir programmatūras risinājums, kas palīdz uzņēmumiem plānot, kontrolēt un optimizēt uzņēmējdarbības procesus. ERP sistēmas parasti ir ļoti visaptverošas un aptver daudzas uzņēmējdarbības jomas, piemēram, finanses, ražošanu, iepirkumus, pārdošanu, noliktavas un cilvēkresursus.

ERP mērķis ir izveidot vienotu datu bāzi, uz kuras var balstīties visas uzņēmuma struktūrvienības. Tas nodrošina labāku sadarbību un koordināciju starp nodaļām, kā arī ātrāku un precīzāku informācijas apmaiņu. Turklāt procesus var automatizēt un standartizēt, tādējādi paaugstinot efektivitāti un produktivitāti.

ERP sistēmas parasti ir modulāras, t. i., tās sastāv no dažādiem moduļiem, kurus var kombinēt atkarībā no uzņēmuma vajadzībām. Tas ļauj uzņēmumiem pielāgot ERP sistēmu savām individuālajām prasībām un ļaut tai augt līdz ar uzņēmuma izaugsmi.

Uzziniet vairāk par mūsu pakalpojumiem.

Sign up for our newsletter.

 

Get the latest information for your management and controlling, about our events and trainings, about product and partner news and much more.

Thank you. Please check your emails to confirm the registration.