LinkedIn Xing Facebook Instagram
24. November 2023

ABC – analīze

Kas ir ABC analīze? ABC analīze ir uzņēmējdarbības plānošanas un kontroles instruments. To izmanto, lai klasificētu objektus pēc to nozīmes […]
24. November 2023

Noviržu analīze

Kas ir dispersijas analīze? Noviržu analīze ir process, ko izmanto, lai noteiktu, vai konkrēta vērtība vai komponents atšķiras no lielāka […]
24. November 2023

Aktīvā izlūkošana

Kas ir aktīvā inteliģence? Aktīvā izlūkošana ir metožu un procesu kopums, kuru mērķis ir iegūt, analizēt un izmantot informāciju, lai […]