Likviditātes pārvaldība

Kas ir likviditātes pārvaldība?

Likviditātes pārvaldība ir disciplīna, kas saistīta ar uzņēmuma naudas plūsmas identificēšanu, nodrošināšanu un aizsardzību. Tas ietver likviditātes mērķu noteikšanu, likviditātes uzraudzību, maksājumu darījumu pārvaldību un risku novērtēšanu un kontroli.

Likviditātes pārvaldība ir būtiska korporatīvo finanšu un naudas pārvaldības daļa. Galvenais likviditātes pārvaldības uzdevums ir pasargāt uzņēmumu no likviditātes sastrēgumiem un nodrošināt, lai vienmēr būtu pieejami pietiekami līdzekļi visu maksājumu saistību izpildei.

Efektīvai likviditātes pārvaldībai nepieciešama cieša sadarbība starp finanšu, kontroles un kases departamentiem.

Uzziniet vairāk par mūsu pakalpojumiem.

Sign up for our newsletter.

 

Get the latest information for your management and controlling, about our events and trainings, about product and partner news and much more.

Thank you. Please check your emails to confirm the registration.