ABC – analīze

Kas ir ABC analīze?

ABC analīze ir uzņēmējdarbības plānošanas un kontroles instruments. To izmanto, lai klasificētu objektus pēc to nozīmes uzņēmumam. ABC analīzes pamatā ir Pareto princips, saskaņā ar kuru notikumu biežums samazinās pēc nozīmes samazināšanās likuma. Tas nozīmē, ka vislielākā uzmanība jāpievērš tiem dažiem objektiem, kas veido lielāko daļu no kopējā apjoma.

Tāpēc ABC analīzē visi objekti vispirms tiek sakārtoti pēc to daļas kopējā vērtībā. Tad pirmos 10 % objektu sauc par “A” objektiem, nākamos 20 % – par “B” objektiem, bet atlikušos 70 % – par “C” objektiem. Īpašumu iedalījums attiecīgajās grupās parasti pamatojas uz tādiem kritērijiem kā apgrozījums, peļņa vai krājumi. Tomēr praksē bieži vien tiek ņemti vērā arī citi kritēriji, piemēram, produkta stratēģiskā nozīme vai pasūtījumu biežums.

ABC – analīze ir ļoti noderīgs instruments, lai klasificētu dažādus uzņēmuma objektus un tādējādi optimāli izmantotu resursus.

Uzziniet vairāk par mūsu pakalpojumiem.

Sign up for our newsletter.

 

Get the latest information for your management and controlling, about our events and trainings, about product and partner news and much more.

Thank you. Please check your emails to confirm the registration.