LinkedIn Xing Facebook Instagram

ABC – analīze

Kas ir ABC analīze?

ABC analīze ir uzņēmējdarbības plānošanas un kontroles instruments. To izmanto, lai klasificētu objektus pēc to nozīmes uzņēmumam. ABC analīzes pamatā ir Pareto princips, saskaņā ar kuru notikumu biežums samazinās atbilstoši mazinās nozīmes likumam. Tas nozīmē, ka vislielākā uzmanība jāpievērš tiem dažiem objektiem, kas veido lielāko daļu no kopējā daudzuma.

Tāpēc ABC analīzē visi īpašumi vispirms tiek sakārtoti pēc to daļas kopējā vērtībā. Pirmie 10 % objektu tiek apzīmēti kā "A" objekti, nākamie 20 % - kā "B" objekti, bet atlikušie 70 % - kā "C" objekti. Īpašumus parasti iedala attiecīgajās grupās, pamatojoties uz tādiem kritērijiem kā apgrozījums, peļņa vai portfelis. Tomēr praksē bieži vien tiek ņemti vērā arī citi kritēriji, piemēram, produkta stratēģiskā nozīme vai pasūtījumu biežums.

ABC analīze ir ļoti noderīgs instruments, lai klasificētu dažādus uzņēmuma objektus un tādējādi optimizētu resursu izmantošanu.

Tas varētu jūs arī interesēt

Uzziniet vairāk par mūsu pakalpojumiem