LinkedIn Xing Facebook Instagram

Ko nozīmē datu lietotprasme?

Datu lietotprasme ir spēja iegūt, apstrādāt un izmantot informāciju. Tā ir būtiska prasme, kas kļūst arvien svarīgāka, jo pasaulē arvien vairāk izmanto datus.

Datu lietotprasme ietver dažādas sastāvdaļas, piemēram, tehniskās prasmes, kritisko domāšanu un problēmu risināšanas prasmes. Lai veiksmīgi apstrādātu datus, cilvēkiem ir jāspēj tos iegūt, apstrādāt un interpretēt. Viņiem arī jāspēj atpazīt un risināt ar datiem saistītas problēmas.

Datu lietotprasme ir būtiska prasme skolēniem, kuri dzīvos un strādās digitalizētā pasaulē. Daudzās profesionālajās jomās aizvien svarīgākas kļūst spējas strādāt ar datiem. Tāpēc studentiem šī kompetence ir jāapgūst un jāattīsta.

Tas varētu jūs arī interesēt

Uzziniet vairāk par mūsu pakalpojumiem